[Forside] [Bestill]

 

    
 • Kapittel 4: Kildekritikk og linkeansvar

 • Ved at journalisten linker videre til et annet nettsted, går redaksjonen god for kilden med sitt gode navn og rykte. Redaksjonen har et ansvar for at målet for linkene oppfyller mediets kvalitetskrav. • Arbeidsoppgaver

  1. Nevn noen forskjellige linketeknikker som er vanlige i journalistikk.

  2. Hvilke researchmetoder er vanlige i journalistikk? Hvordan endres disse researchmetodene i digitale medier?

  3. Hvilke kildekritiske problemer kan linking innebære?

  4. Hva dreier konflikten mellom søkemotorenene og avisutgiverne seg om?

  5. Vær Varsom-plakaten ble endret senest i 2005.

  http://www.presse.no

  Hvilke av endringene har direkte relevans for linkeansvaret? Hvorfor tror du disse formuleringene er valgt?

  6. Hvilket ansvar har nettjournalisten/redaktøren ved linking, juridisk og etisk?

  7. Hvilke betingelser skal være oppfylt før du kan sitere fra andres åndsverk?

  8. Hvilke redskaper har nettjournalisten til disposisjon for å finne ut hvem som er ansvarlig for et nettsted?

  9. Hvordan kan nettjournalisten sikre seg at elektronisk post virkelig kommer fra den oppgitte avsenderen?

  10. Hva er spam og hvordan bør nettjournalisten behandle mottatt spam?