[Forside] [Bestill]

 

    
 • Kapittel 3: Idé og research

 • Internettet fører til større gjennomsiktlighet i journalistikken og gjør det lettere for leseren å sette seg inn i virkeligheten. Digitale medier kan dermed øke kvaliteten og dybden i den formidlede journalistikken. • Arbeidsoppgaver

  1. Hva er fordelene (og eventuelt ulempene) ved at journalisten utfører sin egen research?

  2. Gi eksempler på hverdagsteknologi som du kan bruke til å samle inn digitalt researchmateriale med.

  3. Hvilke fordeler og ulemper har en papirblokk i forhold til en digital notatblokk?


  4. Når bruker nettjournalisten
  a) kataloger
  b) søkemotorer
  c) søkemotorer for blogger

  i research-arbeidet?

  5. Hvor ofte oppdateres de forskjellige søkeredskapene (som er nevnt i spørsmål 4)?

  6. Hvilke slags kilder er det lettere å nå ved å søke i bloggene?

  7. Hvilke fire operander kan vi som regel bruke ved søk i databaser?

  8. Sett opp en søkeprofil i forbindelse med et problem du ønsker å undersøke. Hvilke søkeord og hvilke operander velger du å bruke i søkeprofilen?

  9. Hvilke deler består en søkemotor av?

  10. Nevn noen særlige fordeler ved de enkelte søkemotorene.

  11. Hva er fordelen ved å kunne bruke meta-tagger i et søk på internettet?

  12. Lag fem metatagger til din egen hjemmeside.

  13. Finn eksempler på at journalister gjør sitt kildemateriale tilgjengelig for mottakeren.

  14. Vær Varsom-plakaten ble endret senest i 2005.

  http://www.presse.no

  Hvilke av formuleringene har spesiell relevans for nettjournalisten? Hvorfor tror du disse formuleringene er valgt?