[Forside] [Bestill]

 
 
    
 • Kapittel 1: Den digitale journalist

 • Journalisten kan bli den som integrerer funksjon, utseende og innhold i den digitale redaksjonen. For å kunne beherske den nye arbeidsprosessen, trenger journalisten å oppdatere sine kunnskaper og skaffe seg nye kompetanser. • Arbeidsoppgaver

  1. Hvilke yrkesgrupper kan tenkes å konkurrere med – eller overta – journalistens rolle i digitale medier?

  2. Hvilke egenskaper skiller den tradisjonelle (trykte) nyhetsutgaven fra den personlige (digitale) nyhetsutgaven?

  3. Hvilke beslektede fagdisipliner kan være nyttige for nettjournalisten å studere?

  4. Hva er forskjellen mellom digitale medier og nettmediet?

  5. På hvilken måte skiller internettet seg fra biblioteket som kilde?